Hafta Tatili Çalışma Ücreti ve Uçucu Personel Yer Ulaşım Ödeme Değişiklikleri Hakkında

January 2, 2020

Değerli üyelerimiz;

Türk Hava Yolları A.O Personel Yönetim Başkanlığı tarafından şirket çalışanlarına gönderilen mailde 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hafta tatilinde çalışılması durumunda yapılan mesai ücreti ödemesi uygulamasında değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki; söz konusu değişiklik ile ilgili olarak daha öncesinden sendikamıza herhangi bir bildirim yapılmamış ve sendikanın konu hakkındaki görüşü alınmamıştır. 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Md.20 uyarınca usulüne uygun olarak yapılmayan bu değişiklikler sendika üyesi çalışanları bağlamayacaktır.

Bahsi geçen mailde değişiklik uyarınca; hafta tatili mesai ücretinin en az 1 tam gün dinlenme yapılmaksızın gerçekleşen 6 günlük çalışmanın ardından takip eden 7. günde de hafta tatili yapılmayarak çalışılması durumunda ödeneceği belirtilmiştir.

Söz konusu değişikliğin 26.Dönem Toplu İş Sözleşmesi uyarınca hüküm altına alınan “hafta tatili mesai ücreti” hükmüne ve yine 4857 sayılı İş Kanunu Md 46 ve Md 63’e açıkça aykırılık taşıdığı ortadır. Şirket tarafından yapılan bu değişiklik ile Anayasamız ile koruma altına alınan “dinlenme hakkı” ve “adil ücret ve ücretli izin hakkı” gasp edilmek istenilmektedir. Bu durum hukuk ve hakkaniyetle bağdaşmayıp açıkça işveren tarafından yönetim hakkının kötüye kullanılmasından ibarettir.

Yine; İstanbul  Havalimanı operasyonunun başlamasıyla artışı öngörülen uçucu personelin yer ulaşım maliyetlerinin karşılanması için sunulan teklif 26/10/2018 tarih ve 2018/42 nolu bülten ile yürürlüğe konulmuştu. Ancak 02/01/2020 tarih ve 2020-01 sayılı bülten ile Uçucu Ekip Yer Ulaşım Ödeme artışları 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle sonlandırıldığı bildirilmiştir. Somut bir gerekçe gösterilmeden personelin aleyhine olacak şekilde sonlandırılan bu kazanımı 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Md 95/2-a’ya aykırılık taşımaktadır.
 
Tüm bu açıklamalarımız ışığında Anayasa’ya, Uluslararası Sözleşmelere, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ne, Sivil Havacılık Talimatları’na aykırılık taşıyan bu değişiklikler ile ilgili tarafımızca yasal yollara başvurulacağı ve tasarruf tedbirleri bahane gösterilerek, Kanun ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin yok sayılıp personelin emeğinin çalınmasına müsaade etmeyeceğimizi saygılarımızla bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla
Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dear members,

In the e-mail sent to the employees by the Personnel Management Department of Turkish Airlines, it is reported that changes in the application of overtime payment made in case of working during the week holiday starting from January, 1, 2020. First and foremost we would like to state that; No notification has been made to the union about this change and the union's opinion has not been received. This procedure change, which was not duly made pursuant to Article 20 of the 26th Term Collective Bargaining Agreement (CBA), will not bind union members.

In accordance with the change in the mentioned e-mail from company; It is stated that the week holiday overtime will be paid to workers who work 6 days in a row without resting at least 1 full day.

It is obvious that this procedure change clearly contradicts the provision of "week holiday overtime” which is ensured with the 26th Term CBA and contrary to Art. 46 and Art. 63 of Labor Law 4857 with this procedure change made by the company.

This procedure change made by company is against the workers “right to rest” and “right to fair wage and paid leave" which is protected by our Constitution. Company basically invading those rights by trying to apply this change. If this change is applied, in practice, the week-end overtime pay of the employees is completely taken over. While this is the case, it is clear that the result of this change in practice is incompatible with law and equity.

And also; according to our request on October, 26th, 2018 about the increase of transportation expenses which was expected when the operation start in new İstanbul Airport, the company approved and published it with no:2018/42 document. However, Flight Crew Transportation Payment increases terminated by company with the document no:2020-01 on January, 2nd, 2020. They ended this without an explanation and terminated this gained right against 26th Term Collective Bargaining Agreement Article 95'2-a.

In the light of all these explanations, this procedure change contradict the Constitution, International Conventions, 26th Term Collective Bargaining Agreement, Civil Aviation Instructions, and even the internal procedures of the company, and we will take legal steps regarding this procedure change. We are not going to allow them making this change by ignoring the law and Collective Bargaining Agreement and the labor of the workers by using saving measures as an excuse. We are going to follow the issue and we will fight legally.

Best Regards

Turkish Civil Aviation Union (Hava-İş)

Benzer Haberler

Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!

DEVAMI

Yeni Havalimanı İstasyon ve Crew Lounge Binası Üye Ziyareti

DEVAMI

4 Aralık Dünya Madenciler Günü

DEVAMI

Nasıl Üye Olurum?

Detaylar

Hukuk

Detaylar