Yıllık İzin Planlamalarına Dair

August 18, 2018


Değerli Üyelerimiz,

Çalışanların Anayasal hakkı olan, yıllık izinlere dair yapılan bazı usulsüzlükleri, siz değerli üyelerimizle paylaşmak istiyoruz.

Ekip Planlama Başkanlığı tarafından 17/08/2018 tarihinde 2019 yıllık izinlerine ilişkin personele mail atılmış; yıllık izin talep tarihlerinin başladığı, 05/09/2018 tarihi saat 08.00’e kadar talep yapılabileceği, İzin Planlamalarının Ortaklık PR.10.32.83 Yıllık Ücretli İzin Planlaması ve Uygulamasına İlişkin İşlemler Prosedürü doğrultusunda yapıldığı ifade edilmiştir.

Bu mail ile 2017 yılında yıllık izinle alakalı hukuka aykırı uygulamanın yeniden uygulanacağı, çalışan memnuniyetini ve iş barışını göz ardı edecek planlamaların yapılacağı aşikârdır.

Bilindiği üzere, “Toplu İş Sözleşmesi’nin 57.maddesi uyarınca yıllık ücretli izin konusunda 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yıllık İzin Yönetmeliği ile TİS hükümleri uygulanır. Yıllık izinler, bu hükümlere uygun olarak planlanır, onaylanır ve çalışanlara şirket tarafından tek taraflı olarak herhangi bir kesinti veya değişiklik yapılmadan kullandırılır. Yıllık izinlerin planlanması; iki sendika temsilcisi ile bir işveren temsilcisinden oluşan İzin Kurulu tarafından yapılır.”

2017 yılında Sendika olarak birçok kere talepte bulunmamıza rağmen Yıllık İzin Komisyonu oluşturulmamış, bilinçli olarak sürüncemede bırakılmış ve sonrasında da teknik yetersizlik/zaman kısıtlılığı gibi bahanelerle Ekip Planlama birimince tek taraflı olarak yıllık izinler yayınlanmıştır. Bu izinlere itirazlarımız da dikkate alınmamış, birçok personelin mağduriyetine ve memnuniyetsizliğine sebep olunmuştur. İtirazlarımızda ne kadar haklı olduğumuz, planlanan ve uygulanan yıllık izinler arasındaki farkta ortaya çıkmıştır. Ağustos 2017’ de bir yönetici tarafından yayınlanan bir mailde, “filodaki üretim açığını kapatmak için yıllık izinlerdeki kotaların %6’dan %1’e düşürüldüğü ve yıllık izinlerde tek taraflı olarak kesintiler yapıldığı” açıkça ifade edilmiştir. Yine, yıllık izinlerdeki dengesiz dağılımlardan dolayı birçok personel, ziyadesiyle yıpranmış ve bu durum hem siz değerli üyelerimize hem de Ortaklığa ekonomik bir yük olarak yansımış, bir başka ifade ile hatalı planlama sebebiyle hem üyelerimiz hem de Şirket maddi olarak zarara uğramıştır.

Yıllık izinlerde yaşanan bu hukuksuz uygulamalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikâyet edilmiş, Bakanlık tarafından müfettiş atanarak denetleme yapılmıştır. İlgili birimlerin yıllık izinlerle ilgili düzeltme yapacaklarını ifade etmeleri üzerine, Sendikamız, üyelerimizin menfaati doğrultusunda iş barışını bozmamak maksadıyla şikâyetinden vazgeçmiştir.

Akabinde, Sendikamızın zorlamaları ile ilgili birimlerle toplantılar ayarlanmıştır. Bu toplantılarda hem personeli mutlu edecek hem Şirketin üretiminde eksilmeye sebep olmayacak dengeli bir yıllık izin planlaması üzerinde çalışmalar yapılmıştır ve netice olarak; ortaya hem Üyelerimizin hem de Ortaklığın menfaatine yeni planlama oluşturulmuştur. Ancak, geçen süre içinde ilgili birimce konuya ilişkin hiçbir olumlu adım atılmamıştır. Yaklaşık bir ay önce Sendikamız, yıllık izin konusunu görüşmek için toplantı talep etmiştir. Toplantıya katılan Ekip Planlama Başkanlığı, önceden istişaresi tamamlanan bu planlamaya aniden farklı tutum sergileyerek, “bu sistemin uygulanması halinde ilave ekip ihtiyacı (100 civarında) doğacağını iddia etmiş ve bu ani dönüşü Personel Başkanlığına bağlamıştır. Başta mutabık kalınan izin planlamaları,  Sendikamızın tek taraflı hazırladığı bir planlama olmayıp, Şirketin ilgili birimleri ile birlikte ve ilave ekip ihtiyacının doğmayacağı hususunda mutabık kalınarak hazırlanmıştır.

Peki, geçen sürede ne olmuştur da görüşler değişmiş, hem üyelerimiz aleyhine, hem de dolaylı olarak ekmek yedikleri şirket aleyhine icraatlar gelişmiştir?

Sendikamız, Ekip Planlama yetkililerinin, Ortaklığı yanlış yönlendirdiğini düşünmektedir ve Kalite Güvence Başkanlığı tarafından 2017 yılından itibaren yıllık izinlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesini talep etmektedir.  Bu hususta, Sendika olarak Kalite Güvence Başkanlığına bilgi, belge, dokümantasyon vb. konularında destek vermeye hazırdır. Ekip Planlama, teknik bir konu olması sebebiyle birçok kişi tarafından anlaşılamamaktadır. Ekip Planlama yöneticileri de bu durumu lehlerine kullanarak birçok konuda üst yönetimi yanlış bilgilendirmektedirler. Bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılan denetimler yine sonuçsuz kalacaktır.

Ekip Planlama Başkanlığı artık sadece Sendikamıza değil, insan kaynağını yönetemeyerek Ortaklığa da zarar vermektedir. Sendika olarak temel hedefimiz, tüm çalışanlar için Türk Hava Yolları’nı cazip bir işyeri haline getirebilmektedir. Ancak bu iyi niyetimiz maalesef birtakım yöneticilerle sömürülmekte, suiistimal edilmektedir. Şirketin en önemli kaynağı insan kaynağıdır. İnsan kaynağının verimli kullanılamaması, Ortaklığın yakın gelecekte ekip sıkıntısı yaşayacağına delalettir. Son dönemde şirketten ayrılan kokpit ekiplerinin temel ayrılma sebepleri, iş barışı ve huzurunun olmaması, değer görmemesi ve çalışma şartlarının kötüleşmesidir. Netice olarak, Planlama, acı meyvesini yine tattırmakta, yeni havalimanına taşınma sürecinde de hem üyemize, hem de Türk Hava Yolları’na, mide ağrıları vermeye devam etmektedir.

Geldiğimiz noktada, yıllık izin konusunda ortak çalışmamıza herhangi bir cevap verilmemiştir. Ekip Planlama Başkanlığı'nın 2019 yıllık izinleri konusunda da 2018 de yapıldığı gibi; sürüncemede bırakma, taleplerimizi dikkate almama, sonrasında zaman yetersizliğinden bahisle izinleri yayınlama girişimlerini asla kabul etmeyeceğiz. Şirket içi mekanizmaların işletilmesi ve yıllık izin konusuna hassasiyet gösterilmesi, Ekip Planlamanın, başta Üyelerimize sonra da Ortaklığa verdiği zarara artık dur denilmesi gerekmektedir.

Sendika olarak üzerimize düşen sorumlulukları daha önce yerine getirdiğimiz gibi, bu konuda da gerekli tüm hukuki süreçleri başlatacak ve üyelerimizin refahı için gayret sarf edilecektir. Başta Ülkemiz, Milletimiz, Üyelerimiz ve üyelerimizin ekmek kapısı olan Türk Hava Yolları için,  hele ki yeni havalimanına taşınma sürecinde, Ülkemizin büyümesini istemeyen her türlü iç ve dış tehditlere karşı yine aynı dik duruşla mücadeleye hazırız.

Bu vesile ile tüm Üyelerimize hayırlı bayramlar dileriz.

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI YÖNETİM KURULU

Benzer Haberler

Sinyorite Düzenlemesi Hakkında

DEVAMI

29. Olağan Genel Kurul - THY A.O. - Sefaköy Binası, THY A.O. Genel Müdürlüğe Bağlı Üniteler Binası ve THY A.O. Genel Müdürlük Binası İşyeri Delege Seçimleri Hakkında

DEVAMI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

DEVAMI

Nasıl Üye Olurum?

Detaylar

Hukuk

Detaylar