Pazar Mesaileri 3. Duruşma

June 21, 2022

Değerli Üyelerimiz,

İşveren tarafından hukuksuz olarak üyelerimizin elinden alınan pazar mesaisi dosyamızın bugün 3. duruşması gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Bir önceki duruşmada dosyanın bilirkişi heyetine tevdi edilerek rapor tanzim edilmesine karar verilmişti. Ancak dosyaya atanan hukukçu bilirkişiler çeşitli bahaneler göstererek dosyaya rapor sunamayacaklarını beyan etmiş ve bilirkişilik görevlerinden çekilmişlerdir.

Her iki hukukçu bilirkişinin de dosyadan çeşitli bahanelerle çekilmesinin olağan olmadığı çok açık bir şekilde ortadadır. Sendikamız hukuk müşavirlerinden Av. Tahir Turan KAYA duruşmadaki beyanlarında bilirkişilerin korkak davrandığını açıkça beyan etmiş ve bilirkişilerin THY A.O aleyhine rapor yazmaktan çekindiğini dile getirmiştir.

Dosyadaki bilirkişilerin çekilmesi nedeniyle yeni bilirkişilere dosya tevdi edilmiş ve raporun beklenilmesine karar verilerek duruşma 18/10/2022 tarihine ertelenmiştir.

Pazar mesailerimiz konusunda hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek olup olağan dışı tüm müdahaleler karşısında sendikamız her türlü direnci gösterecektir.

Sağlıklı ve Emniyetli uçuşlar dileriz.

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş)Benzer Haberler

Güvenlik-İş Başkanı Ömer Çağırıcı Sendikamıza Nezaket Ziyaretinde Bulundu

DEVAMI

Genel Başkanımız Ali Kemal Tatlıbal, Ankara Gar'ına Karanfil Bıraktı

DEVAMI

5-6-7 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimimiz

DEVAMI

Nasıl Üye Olurum?

Detaylar

Hukuk

Detaylar