Kokpit Personeli Üyelerimizin Mazeret İzinleri Hakkında

December 11, 2019

Değerli Üyelerimiz;
 
THY A.O. tarafından sendikamıza gönderilen; 29.11.2019 Tarih ve TK 2019177276 sayı numaralı yazı uyarınca; PR.10.32.088 no’lu Devam Takip, Fazla Mesai ve İzin İşlemleri Prosedürü’nün revize edileceği; bununla ilgili olarak 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin 20. Maddesi uyarınca görüş ve değerlendirmelerimiz talep olunmuştur.

Sendikamızca söz konusu revize talebine olumsuz görüş bildirilmiş olup; cevabi yazımız EK’tedir.

THY A.O. tarafından; kokpit çalışanlarının bir takvim yılı içerisinde kullanacağı 3 (üç) günlük mazeret izni için kredili ek uçuş tazminatından kesinti yapılmaması yönündeki hükmün kaldırılarak revize edileceği belirtilmiştir. Bahsi geçen şekilde yapılacak revizenin; kokpit personeli aleyhine olduğu, personelin acil ve zorunlu durumlarda başvurduğu mazeret izninin bu şekilde revize edilerek maddi menfaatlerini ihlal edeceğini cevabi yazımızda belirtilmiştir.

Yine kazanılmış haklardan vazgeçilmesinin mümkün olmadığını, personel aleyhine düzenleme getiren bu revizenin Toplu İş Sözleşmesi’nin 20. Maddesi uyarınca belirtilen “ …Personelin yönetmeliklerle/prosedürlerle belirlenmiş özlük haklarında aleyhte düzenleme yapılmaması esastır.”  Hükmüne de açıkça aykırılık taşıyacağı bildirilmiştir.

THY A.O. tarafından gündeme getirilen bu revize talebinin neden gerekli olduğu, revizenin hangi gerekçeler ile gündeme geldiği ve ortaklık açısından zorunluluk taşıyıp taşımadığı noktasında da hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir.

Yasal dayanaktan yoksun, hiçbir gerekçe gösterilmeden gündeme getirilen ve keyfiyetten öteye geçmeyen bu revize talebi hakkında olumsuz görüş bildirdiğimizi, sendika yöneticilerimizin süreci yakından takip ettiğini ve sürece ilişkin güncel gelişmeleri siz değerli üyelerimizle paylaşacağımızı bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş)

Kokpit Personeli Üyelerimizin Mazeret İzinleri Hakkında

Benzer Haberler

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Ziyareti

DEVAMI

THY ile Yapılan İkinci Görüşme Hakkında

DEVAMI

Tarihin En Kötü Bayramı

DEVAMI

Nasıl Üye Olurum?

Detaylar

Hukuk

Detaylar