Basın Bildirisi

August 11, 2018

KAZANACAĞIZ !

 

Değerli Üyelerimiz, Kıymetli Halkımız,

Binlerce yıllık Türk tarihinde dünyaya verilen yegâne mesaj şudur: Türk ve akraba ulusları hiçbir zaman maddi ve manevi boyunduruğa ne rıza gösterir ne de müsaade eder! Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya, Anadolu merkezden tüm dünya dâhil hükümranlığımız altında bulunmuş, komşuluk münasebetiyle yahut çeşitli vasıtalarla tarihlerine değdiğimiz devlet ve milletler bunu bilir. Fakat millet olma şuurundan yoksun olan ve hepimizin bildiği dış mihraklar, bunu henüz idrak edememişlerdir. Fakat kimse merak etmesin, onlar da idrak edeceklerdir! 

Şimdilerde okyanus ötelerinden dünyaya yayılan bir trampet sesi almış başını gidiyor. Bu teneke trampetten çıkan ses, kaosçuların ve felaket tellalcılarının kulaklarına ninni gibi gelebilir; fakat musikişinas bir millete kakofoni olmaktan öte bir değer taşımaz. 

Değerli Türk Halkı, dünyanın başına musallat olmuş kulak tırmalayan bu bozuk sesi, sonsuza kadar bastıracak bir tek ses var olacaksa bu da Anadolu’dan yankılanacak Türk halkının sesi olacaktır. Hakk’ın kelamını haykıran Anadolu halkı, buna muktedir tek Millettir.

İktisadi hiçbir mantıkla açıklanamayacak kadar abes kur farkları, ekonomik yaptırım gayretkeşlikleri ve pervasız girişimler; elbette karşılıksız kalmayacaktır. Bilinmelidir ki; akıl tutulması yaşayıp kendilerine mukabele edemeyeceğimizi sananlar, aldanmakta ve aldatmaktadırlar. Bize düşen görev, aldanmamak ve aldatmamaktır!

Herkes bilsin ki bizler, bu hayâsızca akınlara rağmen durmayacağız. Elbette zafer, Hakk’ı haykıranların olacaktır. Bundan önce nasıl ki muasır medeniyetlere mürebbiye; mazlumlara hami olduysak yine olacağız. Bunun için de üzerimizdeki ataleti atıp maddi ve manevi üretimi en üst safhaya çıkaracağız. Durmayacağız. İlim, irfan ve bilimdeki terakkimizi sağlam adımlarla devam ettireceğiz. Bunu yaparken, yapamazsın diyenler elbette olacaktır. İHA’ları, SİHA’ları üretemezsiniz diyenler olduğu gibi! Yine olacaktır! Bir âlimin dediği gibi “bugünün gerçeği, dünün hayali; bugünün hayali, yarının gerçeğidir.” şiarını hiçbir zaman unutmayacağız. 

Biz 15 Temmuz’da topa, tüfeğe, tanka dur demiş bir milletiz. Bizleri dövizle terbiye etmek isteyen haysiyetsizleri, okyanus ötesi trampet seslerini bastıracak, dâhili ve harici her menfi kuvveti derdest edeceğiz.

Değerli halkımız, elbette biliyoruz ki bunların derdi, bahsi geçen bir din adamı değildir! Ülkemiz tebaasında bulunan gayrimüslim halkımıza, dinlerine ve din adamlarına bu zamana kadar ne vakit bir zorluk yaşatmışız ki masum birine şimdi zulmetmiş olalım. Evet, mezkûr hadise, suçlu bir “papazın” derdest edilmesiyle katiyen alakalı değildir. Bu çığırtkanların kendi inançlarına, halklarına dâhi saygıları hiçbir zaman olmamıştır. Kaldı ki şimdi bir “papazı” savunsunlar. Hepsi bahane… 

Şimdi bize düşen görev ise Devletimize, Devletimizin Başkanı Reisi Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmaktır. Nasıl ki 15 Temmuz’da Halk Liderine, Lider de Halkına güvenerek Allah’ın izniyle düzlüğe daha sağlam adımlarla çıktıysak şimdi de yine aynı feraseti ve azmi göstereceğiz. 

Değerli Türk Milleti, bize trampet, pense işlemez. Biz mehteran bilir, gerektiğinde de kargaburnu kullanırız. Kimse unutmasın, bugün döviz diye tutturanlar, yarın Türk’ün lirasına muhtaç kalacaklardır!

 

 Ali Kemal TATLIBAL 

Hava-İş Genel Başkanı

 

 

Benzer Haberler

29. Olağan Genel Kurul Bilgilendirme

DEVAMI

Ekip Planlama Başkanlığı Ziyaretimiz

DEVAMI

Aylık Uçuş Programlarının Geç Yayınlanması

DEVAMI

Nasıl Üye Olurum?

Detaylar

Hukuk

Detaylar